27. 10. 2020  13:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAHODNÍKOVÁ, B. -- ŤAPÁK, P. Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača. Diplomová práce. 2019. 51 s.

Originální název:
Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača
Anglický název:
XY plotter photographs printing
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
51
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: edge detection, spracovanie obrazu, contour tracing, súradnicový zapisovač, detekcia hrán, XY plotter, line tracing
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)