20. 10. 2019  15:44 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAHODNÍKOVÁ, B. -- ŤAPÁK, P. Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača. Diplomová práce. 2019. 51 s.

Originální název: Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača
Anglický název: XY plotter photographs printing
Český název:
Autor: Ing. Barbora Jahodníková
Ing. Peter Ťapák, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 51
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: edge detection, spracovanie obrazu, contour tracing, súradnicový zapisovač, detekcia hrán, XY plotter, line tracing
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Jahodníková
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)