30. 10. 2020  19:48 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČAVOJSKÝ, M. -- DROZDA, M. Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa: dátum obhajoby 1.7.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Disertační práce. Bratislava : 2019. 128 s.

Originální název:
Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa: dátum obhajoby 1.7.2019, č. ved. odboru 9-2-9
Anglický název: Methodology of user movement tracking
Český název:
Autor: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Disertační práce
Místo vydání:
Bratislava
Rok vydání:
2019
Počet stran:
128
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: WiFi, movement, comparing, GPS, pohyb, zaznamenávanie, porovnávanie, Android, tracking
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Poslední změna:
19.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)