17. 10. 2019  2:01 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČAVOJSKÝ, M. -- DROZDA, M. Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa. Disertační práce. 2019.

Originální název: Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa
Anglický název: Methodology of user movement tracking
Český název:
Autor: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: WiFi, movement, comparing, GPS, pohyb, zaznamenávanie, porovnávanie, Android, tracking
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)