29. 10. 2020  3:50 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

UHRIN, R. -- GALLO, O. Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název:
Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov
Anglický název:
Design of mobile application for collecting and evaluating data from wireless sensor network
Český název:
Autor: Bc. Rastislav Uhrin
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
34
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Mobilná Aplikácia, Android, Bluetooth, Internet of Things, Internet Vecí, Mobile application
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)