17. 10. 2019  13:20 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

UHRIN, R. -- GALLO, O. Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název: Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov
Anglický název: Design of mobile application for collecting and evaluating data from wireless sensor network
Český název:
Autor: Bc. Rastislav Uhrin
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 34
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Mobilná Aplikácia, Android, Bluetooth, Internet of Things, Internet Vecí, Mobile application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Rastislav Uhrin
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)