23. 10. 2019  10:31 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYBANSKÝ, A. -- ZAJAC, M. Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n. Bakalářská práce. 2019. 25 s.

Originální název: Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n
Anglický název: Solving systems of linear equations in rings Z_n
Český název:
Autor: Bc. Adrián Rybanský
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 25
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Sústava lineárnych rovníc, okruh, ring, Howellova forma, Gauss elimination method, Howell form, Gaussova eliminačná metóda, Solving linear equations systems
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adrián Rybanský
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)