23. 10. 2019  18:19 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLOBODNÍK, L. -- KOSSACZKÝ, I. Zber a analýza FOREXových dát. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Zber a analýza FOREXových dát
Anglický název: Acquisition and analyse of FOREX data
Český název:
Autor: Bc. Lukáš Slobodník
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Forex, Metatrader, analyse of FOREX data, Kvalita dát
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Slobodník
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)