28. 10. 2020  1:33 Dobromila
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SKOKÁNEK, M. -- FODREK, P. Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud. Bakalářská práce. 2019. 44 s.

Originální název:
Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud
Anglický název:
Mobile operation system properly for cloud
Český název:
Autor: Bc. Marek Skokánek
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 44
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: cloud, mobilné, android, linux, Linux
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Skokánek
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)