20. 10. 2019  21:30 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČIK, D. -- NÁNÁSIOVÁ, O. Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii. Bakalářská práce. 2019. 41 s.

Originální název: Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii
Anglický název: Application of cluster analysis in hydrology
Český název:
Autor: Bc. Dominik Kováčik
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 41
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cluster analysis, entropia, entropy, similarity, podobnosť, MATLAB, zhluková analýza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Kováčik
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)