27. 10. 2020  14:02 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČIK, D. -- NÁNÁSIOVÁ, O. Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii. Bakalářská práce. 2019. 41 s.

Originální název:
Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii
Anglický název:
Application of cluster analysis in hydrology
Český název:
Autor: Bc. Dominik Kováčik
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
41
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: cluster analysis, entropia, entropy, similarity, podobnosť, MATLAB, zhluková analýza
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Kováčik
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)