22. 10. 2019  3:22 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PULEN, G. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalářská práce. 2019. 50 s.

Originální název: Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming
Český název:
Autor: Bc. Gabriel Pulen
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 50
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: education, vzdelávanie, interactivity, interaktivita, popularization of science and technology, animácia, PN priechod, popularizácia vedy a techniky, PN junction, animation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Gabriel Pulen
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)