9. 12. 2019  16:46 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PULEN, G. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalárska práca. 2019. 50 s.

Originálny názov: Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming
Český názov:
Autor: Bc. Gabriel Pulen
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 50
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: education, vzdelávanie, interactivity, interaktivita, popularization of science and technology, animácia, PN priechod, popularizácia vedy a techniky, PN junction, animation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Gabriel Pulen
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)