22. 10. 2020  20:24 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HVOZDA, B. -- ORAVEC, M. Eye Image Processing and Iris Segmentation. Bakalářská práce. 2019. 35 s.

Originální název: Eye Image Processing and Iris Segmentation
Český název:
Autor:
Bc. Boris Hvozda
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
35
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: hlboké učenie, biometria, mobile device, segmentácia dúhovky, iris segmentation, mobilné zariadenie, deep learning, biometry
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)