15. 10. 2019  8:32 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HVOZDA, B. -- ORAVEC, M. Eye Image Processing and Iris Segmentation. Bakalářská práce. 2019. 35 s.

Originální název: Eye Image Processing and Iris Segmentation
Český název:
Autor: Bc. Boris Hvozda
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 35
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hlboké učenie, biometria, mobile device, segmentácia dúhovky, iris segmentation, mobilné zariadenie, deep learning, biometry
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Boris Hvozda
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)