23. 10. 2019  12:03 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DÚBRAVCOVÁ, Ľ. -- ČERŇANOVÁ, V. Hankelove matice. Bakalářská práce. 2019. 31 s.

Originální název: Hankelove matice
Anglický název: Hankel matrices
Český název:
Autor: Bc. Ľubica Dúbravcová
RNDr. Viera Čerňanová, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 31
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: aditívna grupa matíc, Toeplitzova matica, Schurov rozklad, matrix decomposition, Toeplitz matrix, Latin squares, Schur decomposition, latinské štvorce, Hankelova matica, kvázigrupy, rozklad matice na súcin, Hankel matrix, quasigroups, additive group of matrices
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ľubica Dúbravcová
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)