20. 10. 2019  18:16 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAREMBOVÁ, N. -- FUCHS, P. Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název: Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla
Anglický název: Graphical user interface on the Android platform for displaying measured data of a mechatronic vehicle driver
Český název:
Autor: Bc. Nikola Zarembová
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 34
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: tep, ECG, Android, komunikácia, pulse, communication, EKG
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Nikola Zarembová
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)