21. 11. 2019  9:45 Elvíra
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LIČAKOVÁ, B. -- MOJŽIŠ, J. Evaluačný systém typu Q & A v edukačnom prostredi s online aplikáciou. Bakalárska práca. 2019. 30 s.

Originálny názov: Evaluačný systém typu Q & A v edukačnom prostredi s online aplikáciou
Anglický názov: Q & A evaluation system in educative environment with online application
Český názov:
Autor: Bc. Barbora Ličaková
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 30
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sharing, Q&A, academic information system, zdieľanie, študijné, materiály, spätná väzba, akademický informačný systém, feedback, materials, evaluácia, study, evaluation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Barbora Ličaková
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)