22. 10. 2019  5:48 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VENCZEL, J. -- ŽÁKOVÁ, K. Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove. Bakalářská práce. 2019. 46 s.

Originální název: Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove
Anglický název: Online application for movement tracking in a building
Český název:
Autor: Bc. Juraj Venczel
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 46
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: wifi signál, lokalizácia, Raspberry, wifi signal, webová aplikácia, localization, web aplication
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Venczel
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)