21. 1. 2020  9:48 Vincent
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VENCZEL, J. -- ŽÁKOVÁ, K. Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove. Bakalárska práca. 2019. 46 s.

Originálny názov: Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove
Anglický názov: Online application for movement tracking in a building
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Venczel
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 46
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: wifi signál, lokalizácia, Raspberry, wifi signal, webová aplikácia, localization, web aplication
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Venczel
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)