18. 10. 2019  0:52 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NAŇO, D. -- KOCÚR, M. Frontend Builder webových stránok. Bakalářská práce. 2019. 35 s.

Originální název: Frontend Builder webových stránok
Anglický název: Website Frontend Builder
Český název:
Autor: Bc. Denis Naňo
Ing. Michal Kocúr, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 35
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: HTML, jQuery, PHP, frontend builder, drag and drop
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Denis Naňo
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)