9. 12. 2019  10:53 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARIAK, M. -- ČAVOJSKÝ, M. Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení. Bakalárska práca. 2019. 17 s.

Originálny názov: Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení
Anglický názov: Energy efficient location tracking of mobile devices
Český názov:
Autor: Bc. Matúš Bariak
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 17
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: location, poloha, Wifi, GPS, OS Android
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Bariak
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)