19. 11. 2019  21:03 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠMÁTRALA, D. -- STARK, E. Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core. Bakalárska práca. 2019. 38 s.

Originálny názov: Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core
Anglický názov: Proposal of robust web services with OpenAPI specification using .NET Core technology
Český názov:
Autor: Bc. Denis Šmátrala
Ing. Erich Stark, PhD.
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 38
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: HTTP, PostgreSQL, C#, REST, API, Oauth2, .NET Core, OpenAPI, Swagger, OAuth2
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Denis Šmátrala
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)