29. 10. 2020  20:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠROMOVSKÝ, T. -- STARK, E. Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií. Bakalářská práce. 2019. 31 s.

Originální název:
Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií
Anglický název: Design of health records system based on modern web technologies
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 31
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: typescript, sql, java, webová aplikácia, angular, json, spring, ehealth, web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Šromovský
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)