15. 10. 2019  12:03 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SKALICKY, Z. -- BISTÁK, P. Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript. Bakalářská práce. 2019. 53 s.

Originální název: Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript
Anglický název: Web Application for Visualization and Control of a Three-Level Hydraulic System in JavaScript
Český název:
Autor: Bc. Zdenko Skalický
Ing. Pavol Bisták, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 53
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Webová aplikácia, Trojhladinový hydraulický systém, Javascript, Three-Level Hydraulic System, Matlab, Web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Zdenko Skalický
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)