22. 10. 2019  22:04 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HIRJÁKOVÁ, I. -- ROZINAJ, G. Augmented Reality in On-line Education. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název: Augmented Reality in On-line Education
Český název:
Autor: Bc. Ivana Hirjáková
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 34
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: on-line vzdelávanie, augmented reality, gamifikácia, rozšírená realita, on-line education, gamification
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ivana Hirjáková
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)