23. 10. 2019  23:26 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAJIROŠ, Š. -- RÁBEK, M. Multiplatform mobile application to facilitate access to available services. Bakalářská práce. 2019. 54 s.

Originální název: Multiplatform mobile application to facilitate access to available services
Český název:
Autor: Bc. Štefan Majiroš
Ing. Matej Rábek
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 54
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spring boot, swagger, REST, android, iOS, cross-platform, redux, react-native
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Štefan Majiroš
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)