14. 10. 2019  20:43 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VARGA, M. -- ŽÁKOVÁ, K. Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu. Bakalářská práce. 2019. 35 s.

Originální název: Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu
Anglický název: Design of lighting for experiments in an online laboratory
Český název:
Autor: Bc. Michal Varga
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 35
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: LED, webová aplikácia, NodeMCU, web application, Raspberry Pi
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Varga
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)