22. 10. 2020  20:53 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VARGA, M. -- ŽÁKOVÁ, K. Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu. Bakalářská práce. 2019. 35 s.

Originální název:
Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu
Anglický název:
Design of lighting for experiments in an online laboratory
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 35
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: LED, webová aplikácia, NodeMCU, web application, Raspberry Pi
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)