23. 10. 2019  12:46 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PEŤKO, Ľ. -- BUKOVČIKOVÁ, Z. Spracovávanie vzoriek v automaticky zozbieraných databázach tvárí. Bakalářská práce. 2019. 40 s.

Originální název: Spracovávanie vzoriek v automaticky zozbieraných databázach tvárí
Anglický název: Sample processing in automatically collected face databases
Český název:
Autor: Bc. Ľubomír Peťko
Ing. Zuzana Bukovčiková
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 40
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: face recognition, face databases, machine learning, biometrics, biometria, strojové učenie, hlboké konvolučné siete, rozpoznávanie tvárí, deep convolutional networks, databázy tvárí
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ľubomír Peťko
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)