22. 10. 2019  11:32 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RASLAVSKÝ, D. -- NOVÁK, V. Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov. Bakalářská práce. 2019. 41 s.

Originální název: Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov
Anglický název: Support for teaching of sort algorithms
Český název:
Autor: Bc. Dominik Raslavský
Ing. Vladislav Novák
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 41
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: C#, Unity, webová aplikácia, sorting algorithm, triediaci algoritmus, web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Raslavský
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)