17. 10. 2019  12:50 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠANTAVÝ, P. -- ANTAL, E. Využitie hudobných nôt v kryptografii. Bakalářská práce. 2019. 32 s.

Originální název: Využitie hudobných nôt v kryptografii
Anglický název: Musical Ciphers
Český název:
Autor: Bc. Pavol Šantavý
Ing. Eugen Antal, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 32
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cryptography, šifra, kryptografia, cipher, music, hudba
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Pavol Šantavý
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)