8. 8. 2020  5:27 Oskar
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠANTAVÝ, P. -- ANTAL, E. Využitie hudobných nôt v kryptografii. Bakalářská práce. 2019. 32 s.

Originální název:
Využitie hudobných nôt v kryptografii
Anglický název:
Musical Ciphers
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 32
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: cryptography, šifra, kryptografia, cipher, music, hudba
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Pavol Šantavý
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)