22. 11. 2019  21:56 Cecília
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠANTAVÝ, P. -- ANTAL, E. Využitie hudobných nôt v kryptografii. Bakalárska práca. 2019. 32 s.

Originálny názov: Využitie hudobných nôt v kryptografii
Anglický názov: Musical Ciphers
Český názov:
Autor: Bc. Pavol Šantavý
Ing. Eugen Antal, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 32
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cryptography, šifra, kryptografia, cipher, music, hudba
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Pavol Šantavý
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)