23. 10. 2020  5:10 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KHOLODOV, O. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalářská práce. 2019. 23 s.

Originální název: Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Český název:
Autor: Bc. Oleksii Kholodov
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
23
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: object-oriented programming, objektovo-orientované programovanie, Interaktívna animácia, Interactive animation, JavaScript
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)