22. 10. 2019  3:18 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČERÁK, J. -- GROŠEK, O. Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název: Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Anglický název: Design of secure and practicaly usable passwords
Český název:
Autor: Bc. Jozef Kučerák
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 34
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: šifrovanie, digitálny podpis, hašovanie, digital signature, encryption, PGP, password, hashing, heslo
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Kučerák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)