28. 5. 2020  10:25 Viliam
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČERÁK, J. -- GROŠEK, O. Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název:
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Anglický název:
Design of secure and practicaly usable passwords
Český název:
Autor: Bc. Jozef Kučerák
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 34
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: šifrovanie, digitálny podpis, hašovanie, digital signature, encryption, PGP, password, hashing, heslo
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)