14. 8. 2020  19:02 Mojmír
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUČERÁK, J. -- GROŠEK, O. Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalárska práca. 2019. 34 s.

Originálny názov:
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Anglický názov:
Design of secure and practicaly usable passwords
Český názov:
Autor: Bc. Jozef Kučerák
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán: 34
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: šifrovanie, digitálny podpis, hašovanie, digital signature, encryption, PGP, password, hashing, heslo
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Jozef Kučerák
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)