9. 12. 2019  11:15 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUČERÁK, J. -- GROŠEK, O. Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalárska práca. 2019. 34 s.

Originálny názov: Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Anglický názov: Design of secure and practicaly usable passwords
Český názov:
Autor: Bc. Jozef Kučerák
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 34
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: šifrovanie, digitálny podpis, hašovanie, digital signature, encryption, PGP, password, hashing, heslo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Kučerák
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)