21. 10. 2019  9:38 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LACKOVÁ, L. -- KÉPEŠIOVÁ, Z. Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy. Bakalářská práce. 2019. 29 s.

Originální název: Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy
Anglický název: Android application for sending voice messages and converting them to text messages
Český název:
Autor: Bc. Linda Lacková
Ing. Zuzana Képešiová
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 29
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: application, database, konverzia, aplikácia, Android, Firebase, conversion, databáza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Linda Lacková
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)