27. 1. 2020  19:36 Bohuš
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LACKOVÁ, L. -- KÉPEŠIOVÁ, Z. Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy. Bakalárska práca. 2019. 29 s.

Originálny názov: Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy
Anglický názov: Android application for sending voice messages and converting them to text messages
Český názov:
Autor: Bc. Linda Lacková
Ing. Zuzana Képešiová
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 29
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: application, database, konverzia, aplikácia, Android, Firebase, conversion, databáza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Linda Lacková
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)