31. 10. 2020  12:16 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RÉVAY, S. -- STARK, E. Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT. Bakalářská práce. 2019. 46 s.

Originální název:
Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT
Anglický název: Solution for communication in IoT environment using the open Mozilla IoT platform
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
46
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: iot, web vecí, mozilla, gateway, internet of things, brána, web of things, internet vecí, zariadenia, wot
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Stanislav Révay
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)