15. 10. 2019  11:35 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RÉVAY, S. -- STARK, E. Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT. Bakalářská práce. 2019. 46 s.

Originální název: Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT
Anglický název: Solution for communication in IoT environment using the open Mozilla IoT platform
Český název:
Autor: Bc. Stanislav Révay
Ing. Erich Stark, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 46
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: iot, web vecí, mozilla, gateway, internet of things, brána, web of things, internet vecí, zariadenia, wot
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Stanislav Révay
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)