29. 10. 2020  22:02 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TRNAVSKÝ, M. -- STARK, E. Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název: Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic
Anglický název:
Visualization of 3D objects and data in mobile application using Ionic technology
Český název:
Autor: Bc. Miroslav Trnavský
Ing. Erich Stark, PhD.
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
33
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: photogrammetry, fotogrametria, antropometria, Ionic, Somaton, Anthropometry
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)