29. 10. 2020  22:11 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FIRČA, M. -- ANTAL, E. Identifikácia samo/spolu-hlások v texte. Bakalářská práce. 2019. 23 s.

Originální název:
Identifikácia samo/spolu-hlások v texte
Anglický název:
Vowel identification methods
Český název:
Autor: Bc. Michal Firča
Ing. Eugen Antal, PhD.
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 23
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Vowel Solution, Digram Solution, frekvencia písmen, Singular Value Analysis, {vowel detection, identifikácia samohlások, Consonant line, letter frequency, Sukhotin
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Firča
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)