18. 10. 2019  13:31 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HOLECOVÁ, S. -- KÉPEŠIOVÁ, Z. Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov. Bakalářská práce. 2019. 39 s.

Originální název: Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov
Anglický název: Android application for managing the dosage of drugs
Český název:
Autor: Bc. Silvia Holecová
Ing. Zuzana Képešiová
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 39
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: aplikácia, dávkovanie, Android, dose, applications, medicine, lieky
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Silvia Holecová
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)