12. 11. 2019  19:34 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOMIŇÁK, J. -- GALLO, O. Ovládací systém inteligentnej domácnosti na platforme Raspberry Pi. Bakalárska práca. 2019. 42 s.

Originálny názov: Ovládací systém inteligentnej domácnosti na platforme Raspberry Pi
Anglický názov: Control system for smart homes base on Raspberry Pi platform
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Komiňák
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 42
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: raspberry pi, iot, smart home, python, raspberrypi, control system, internet of things, automaticke riadenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Komiňák
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)