18. 10. 2019  3:18 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠUCHTER, M. -- GALLO, O. Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti. Bakalářská práce. 2019. 50 s.

Originální název: Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti
Anglický název: Design of multiplatform mobile application for intelligent home control system
Český název:
Autor: Bc. Martin Šuchter
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 50
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: smart home, mobile application, Flutter, inteligentná domácnosť, mobilná aplikácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Šuchter
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)