29. 10. 2020  3:05 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠUCHTER, M. -- GALLO, O. Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti. Bakalářská práce. 2019. 50 s.

Originální název:
Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti
Anglický název:
Design of multiplatform mobile application for intelligent home control system
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
50
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: smart home, mobile application, Flutter, inteligentná domácnosť, mobilná aplikácia
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Martin Šuchter
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)