20. 10. 2019  5:12 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VANÍK, D. -- MLADONICZKY, M. Webové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasom. Bakalářská práce. 2019. 40 s.

Originální název: Webové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasom
Anglický název: Web application interface for voice control
Český název:
Autor: Bc. Daniel Vaník
Ing. Milan Mladoniczky
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 40
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: library, webové aplikačné rozhranie, web application interface, voice control, ľahko integrovateľné, knižnica, hlasové ovládanie, easy to integrate, ECMAScript 6, JavaScript
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel Vaník
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)