18. 10. 2019  22:50 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOLČAN, R. -- ANTAL, E. Analýza a lúštenie kódových kníh. Bakalářská práce. 2019. 29 s.

Originální název: Analýza a lúštenie kódových kníh
Anglický název: Analysing and solving codes
Český název:
Autor: Bc. Rastislav Molčan
Ing. Eugen Antal, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 29
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: klasické šifry, kódové knihy, classical ciphers, štatistická analýza, statistical analysis, historical ciphers, historické šifry, code books, kryptoanalýza, cryptanalysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Rastislav Molčan
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)