23. 10. 2019  13:33 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENČO, T. -- KÉPEŠIOVÁ, Z. Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie. Bakalářská práce. 2019. 48 s.

Originální název: Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie
Anglický název: Petri nets simulation in Android application
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Benčo
Ing. Zuzana Képešiová
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 48
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: development models, diskrétne udalostné systémy, simulation, simulácia, Petri nets, vývojové modely, discrete event systems, Kotlin, Android, Petriho siete
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Benčo
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)