18. 10. 2019  1:49 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TOMŠÍK, M. -- GALLO, O. Využitie rozpoznávania obrazu na asistované riadenie modelu auta. Bakalářská práce. 2019. 37 s.

Originální název: Využitie rozpoznávania obrazu na asistované riadenie modelu auta
Anglický název: Application of image processing techniques to assisted control of autonomous car model
Český název:
Autor: Bc. Matúš Tomšík
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 37
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Počítačové videnie, Neural networks, Detekcia objektov, Neurónové siete, Computer Vision, Object detection
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Tomšík
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)