19. 10. 2019  15:27 Kristián
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NIGROVIČ, T. -- MOJŽIŠ, J. Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název: Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov
Anglický název: Design of ontology for online news article sources
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Nigrovič
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 33
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ontológia, HTML document, unstructured data, data extracting, ontology, neštrukturované dáta, web article, extrahovanie dát, RDF, webový článok, HTML dokument
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Nigrovič
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)