21. 10. 2020  11:18 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NIGROVIČ, T. -- MOJŽIŠ, J. Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název:
Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov
Anglický název:
Design of ontology for online news article sources
Český název:
Autor:
Bc. Tomáš Nigrovič
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
33
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: ontológia, HTML document, unstructured data, data extracting, ontology, neštrukturované dáta, web article, extrahovanie dát, RDF, webový článok, HTML dokument
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)