20. 1. 2020  2:56 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALAJ, S. -- MAŽÁRI, J. Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny. Bakalárska práca. 2019. 29 s.

Originálny názov: Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny
Anglický názov: Presentation web of research group
Český názov:
Autor: Bc. Samuel Palaj
Ing. Juraj Mažári
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 29
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: django CMS, web-page, redakčný systém, content management system, web-stránka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Samuel Palaj
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)