18. 10. 2019  18:44 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUDÁČ, F. -- CIGÁNEK, J. Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bakalářská práce. 2019. 60 s.

Originální název: Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
Anglický název: Database and visualization system for the web order form
Český název:
Autor: Bc. Filip Budáč
Ing. Ján Cigánek, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 60
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: django, mysql, python, webová aplikácia, objednávkový formulár, order form, web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Budáč
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)