21. 2. 2020  11:34 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUDÁČ, F. -- CIGÁNEK, J. Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bakalárska práca. 2019. 60 s.

Originálny názov: Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
Anglický názov: Database and visualization system for the web order form
Český názov:
Autor: Bc. Filip Budáč
Ing. Ján Cigánek, PhD.
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 60
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: django, mysql, python, webová aplikácia, objednávkový formulár, order form, web application
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Budáč
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)