29. 10. 2020  3:27 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŠČÁK, A. -- SOPIAK, D. Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název: Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania
Anglický název:
Image quality detection for biometric recognition
Český název:
Autor: Bc. Anton Blaščák
Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
34
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: human, detection, bisekcia, bisection, detekcia, contrast, data filtration, kontrast, človek, face, tvár, filtrácia dát
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Anton Blaščák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)