18. 10. 2019  8:39 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŠČÁK, A. -- SOPIAK, D. Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania. Bakalářská práce. 2019. 34 s.

Originální název: Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania
Anglický název: Image quality detection for biometric recognition
Český název:
Autor: Bc. Anton Blaščák
Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 34
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: human, detection, bisekcia, bisection, detekcia, contrast, data filtration, kontrast, človek, face, tvár, filtrácia dát
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Anton Blaščák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)