28. 10. 2020  0:52 Dobromila
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PODROUŽEK, M. -- MATIŠÁK, J. Interaktívny model termo-optickej sústavy. Bakalářská práce. 2019. 39 s.

Originální název:
Interaktívny model termo-optickej sústavy
Anglický název: Interactive model of the thermo-optical system
Český název:
Autor: Bc. Michal Podroužek
Ing. Jakub Matišák
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
39
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: thermo-optical system, model, simulation, termo-optická sústava, TOS1A, simulácia
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)