18. 10. 2019  1:57 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONKOĽOVÁ, K. -- JÓKAY, M. Inteligentná záhrada - zber údajov. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název: Inteligentná záhrada - zber údajov
Anglický název: Smart garden - data collecting
Český název:
Autor: Bc. Kristína Konkoľová
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 33
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: UART komunikácia, Senzory na snímanie údajov v exteriéri, UART communication, I2C zbernica, I2C bus, Raspberry Pi, Arduino, Outdoor data capture sensors
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Konkoľová
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)