29. 10. 2020  3:52 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONKOĽOVÁ, K. -- JÓKAY, M. Inteligentná záhrada - zber údajov. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název:
Inteligentná záhrada - zber údajov
Anglický název: Smart garden - data collecting
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
33
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: UART komunikácia, Senzory na snímanie údajov v exteriéri, UART communication, I2C zbernica, I2C bus, Raspberry Pi, Arduino, Outdoor data capture sensors
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Kristína Konkoľová
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)