20. 10. 2019  17:05 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÁTOR, K. -- LESKOVSKÝ, R. Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android. Bakalářská práce. 2019. 46 s.

Originální název: Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android
Anglický název: Android PDF eBook reader
Český název:
Autor: Bc. Kamil Bátor
Ing. Roman Leskovský
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 46
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: e-reader, Android, e-čítačka, PDF, Java
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kamil Bátor
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)