27. 10. 2020  14:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÁTOR, K. -- LESKOVSKÝ, R. Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android. Bakalářská práce. 2019. 46 s.

Originální název:
Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android
Anglický název:
Android PDF eBook reader
Český název:
Autor: Bc. Kamil Bátor
Ing. Roman Leskovský
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
46
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: e-reader, Android, e-čítačka, PDF, Java
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kamil Bátor
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)